2020+

STRATEJİ KURULU KARARLARI

19.01.2023

Strateji Kurulu toplantılarından alınan kararları:

1. Strateji Kurulu Toplanti - 02.12.2022

 

Yazılı usulle Strateji Kurulu'nin kararları:

1. Yazılı usulle No. 1 - 04.01.2023

 

İZLEME KOMITESI KARARLARI

19.01.2023

İzleme Komitesi toplantılarından alınan kararları:

- İzleme Komitesi Toplantı - 01 Aralık 2022

 

Yazılı usulle İzleme Komitesi'nin kararları:

- Yazılı usulle № 1 - 06 Ocak 2023

Avrupa Komisyonu INTERREG VI-A IPA Bulgaristan-Türkiye 2021-2027 Programını onayladı

23.11.2022

Avrupa Komisyonu, 22 Kasım 2022 tarihli kararı ile Bulgaristan ve Türkiye arasında 2021-2027 dönemi için Sınır Ötesi İşbirliği Programını onaylamıştır.

Önümüzdeki 7 yılda Burgaz, Yambol, Haskovo, Edirne ve Kırklareli bölgelerine 34 milyon Avronun üzerinde yatırım yapılacaktır.

Program bütçesinin yaklaşık 25 milyon Avroluk en büyük payı, bölgenin özel ihtiyaçlarına odaklanan Bütünleşik Bölgesel Kalkınmaya yönelik yatırımlara ayrılması hedeflenmektedir. Bu öncelik kapsamında turizm ve kamu yararına hizmet alanlarındaki projeler desteklenecektir.

2021-2027 Dönemi Taslak Program Belgesinin Kamuoyu İstişareleri ve Danışma Sürecine Katılım Daveti

31.01.2022

 


INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı

Taslak Program Belgesinin Kamuoyu İstişareleri ve Danışma Sürecine

Katılım Daveti


 

Bütünleşik Bölgesel Strateji (BBS) Kapsamında Uygulanabilecek Proje Fikirlerini Almak Amacıyla Yapılan Davet Hakkında

19.11.2021

Önümüzdeki 7 yıllık dönemde Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının kapsadığı program alanı, bölgesel ihtiyaçların karşılanması noktasında farklı ve bütüncül çözümler gerektirecek bir dizi sorunla karşı karşıya kalabilir.

“2020 +” Sekmesi Aracılığıyla Yeni Program Dönemi hakkında Bilgi Sahibi Olun!

12.11.2021

Değerli yararlanıcı ve paydaşlar, 2021-2027 Program döneminin hazırlık çalışmalarıyla ilgili belgelere “2020+” sekmesindeki açılır menüden ulaşabilirsiniz. 

Birinci Ortak Çalışma Grubu Toplantısı

23.10.2020

IPA III kapsamında eş-finansman sağlanacak olan Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2021-2027 döneminin detaylarının belirlenmesi için yapılan Ortak Çalışma Grubu Toplantısının ilki 12 Kasım 2019 tarihinde Edirne’de gerçekleştirilmiştir.

Toplantı sırasında onaylanan dokümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ortak Bölgesel Analiz Raporu

23.10.2020

Bu doküman Bulgaristan Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Sırbistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki sınır ötesi bölgenin temel özelliklerini belirlemekte ve bu sınır hattı boyunca yapılacak Interreg programlarının planlanması için farklı seçenek ve ihtiyaçların taslağını çizmektedir. Ayrıca, DG REGIO tarafından daha önceden tüm AB kara sınırları (Norveç ve İsviçre ile olan sınırlar da dahil) için hazırlanmış olan benzer raporlar dizisinin bir parçasını oluşturmaktadır.

Subscribe to 2020+