2020+

3rd meeting (written procedure) of the Joint Working Group

24.03.2021

The JWG of INTERREG-IPA Cross-border Cooperation Program between Republic of Bulgaria and Republic of Turky 2021-2027 adopted Decision No 4 of February 24, 2021 by a written procedure.

 

İkinci Ortak Çalışma Grubu Toplantısı

23.10.2020

INTERREG-IPA Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2021-2027 döneminin detaylarının belirlenmesi için yapılan ikinci Ortak Çalışma Grubu Toplantısı 24 Eylül 2020 tarihinde video konferans yoluyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantı sırasında onaylanan dokümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Birinci Ortak Çalışma Grubu Toplantısı

23.10.2020

IPA III kapsamında eş-finansman sağlanacak olan Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2021-2027 döneminin detaylarının belirlenmesi için yapılan Ortak Çalışma Grubu Toplantısının ilki 12 Kasım 2019 tarihinde Edirne’de gerçekleştirilmiştir.

Toplantı sırasında onaylanan dokümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ortak Bölgesel Analiz Raporu

23.10.2020

Bu doküman Bulgaristan Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Sırbistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki sınır ötesi bölgenin temel özelliklerini belirlemekte ve bu sınır hattı boyunca yapılacak Interreg programlarının planlanması için farklı seçenek ve ihtiyaçların taslağını çizmektedir. Ayrıca, DG REGIO tarafından daha önceden tüm AB kara sınırları (Norveç ve İsviçre ile olan sınırlar da dahil) için hazırlanmış olan benzer raporlar dizisinin bir parçasını oluşturmaktadır.

Subscribe to 2020+