2021-2027 (Interreg VI-A) Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı İzleme Komitesi'nin ilk toplantısı 1 Aralık 2022'de Türkiye'nin Edirne kentinde gerçekleştirildi.

02.12.2022

The first call for the strategic project on tackling irregular migration to be launched soon

Komite, Programın 3. Önceliği "Daha güvenli bir Sınır Ötesi Bölge" kapsamındaki "Göç yönetiminin iyileştirilmesi" özel hedef kapsamında finanse edilecek olan stratejik projenin Başvuru Rehberini onayladı. Toplam bütçesi  1,7 milyon avro olacak projenin stratejik ortakları, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı'nın Haskovo, Yambol ve Burgaz'daki bölge müdürlükleri ile Edirne ve Kırklareli Valilikleri olacaktır[UŞ1] . Projedeki AB desteği, polis teşkilatlarının göç yönetimi ve güvenliği konusundaki kapasitelerini artırmak için eğitimlerine; deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımına ve proje ortaklarının teknik hazırlığını artırmak için özel ekipman tedarikine odaklanacaktır. Toplantının açılışında Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı Desislava Georgieva "Yeni programla amacımız, bölgenin mevcut ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaktır. Kuşkusuz, yasa dışı göç ciddi sorunlar ortaya koymaktadır ve yeni program bir an önce uygulanabilecek önlemler sunmaktadır." açıklamasını yapmıştır.

2021-2027 dönemi için toplam bütçesi 34,4 milyon avro olan program  bu dönemde Yeşil  Dönüşüm ve entegre bölgesel kalkınma sürecinde KOBİ'leri de destekleyecektir.

Toplantıda ayrıca 2014-2020 Bulgaristan-Türkiye Programının uygulanmasına ilişkin bilgi verilmiştir. Geçtiğimiz dönemde toplam 28,7 milyon avro tutarında toplam 101 sınır ötesi proje finanse edilmiş ve bunlardan 98'i başarıyla uygulanmıştır. Projelere yapılan ödemeler 24,6 milyon avroya (program bütçesinin %83'ü) ulaşmış ve 22 milyon avroluk ödeme (programın bütçesinin %73'ü) onaylanmıştır.  Burgaz’da Prof. Dr. Assen Zlatarov Üniversitesi ve Edirne’de Trakya Üniversitesi'ndeki araştırma laboratuvarlarının yenilendiği BLUE GROWTH COLLABs stratejik projesinin uygulanmasında ilerleme kaydedilmiştir. Proje kapsamında her iki kurum da Karadeniz'de kirliliğin önlenmesi için ortaklaşa bilimsel çözümler aramaktadır.

İzleme Komitesi üyelerine ayrıca Interreg-IPA SÖİ Programı Bulgaristan - Türkiye 2014-2020 dönemi hakkında yapılan değerlendirmeler hakkında bilgi verilmiştir. Programın ara dönem değerlendirmesindeki stratejik projelerin ve hibelerin bir arada kullanılmasına ilişkin tavsiyelerin hem 2014-2020 programlama dönemi üçüncü çağrısının başlatılmasında hem de Bulgaristan'ın 2021-2027 (Interreg VI-A) Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının hazırlanmasında dikkate alındığı bildirilmiştir.

 

Facebook icon
Twitter icon