SEA Report

Launch of consultations on the Environmental Assessment Report under the INTERREG IPA CBC Programme between the Republic of Bulgaria and the Republic of Turkey 2021-2027

14.12.2021

The Ministry of Regional Development and Public Works, in its capacity as the Managing Authority (MA) of the INTERREG IPA Cross-Border Cooperation Programme between the Republic of Bulgaria and the Republic of Turkey for the programming period 2021-2027 has launched consultations on the Environmental Assessment Report (ECA), according to Art. 20, (1), (2) and (3), and Art. 21, (1), p. 1 of the Ordinance on the terms and conditions for carrying out an environmental assessment of plans and programs (Title amended, SG No. 3/2006).

2021-2027 Program Dönemi kapsamındaki Çevresel Değerlendirme Kapsam Belirleme Rapor Taslağına ilişkin İstişarelere Katılım Daveti

15.07.2021

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın Ulusal Otoritesi olduğu ve Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı Bölgesel İşbirliği Yönetimi Müdürlüğü’nün Yönetim Makamı olduğu INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı 2021-2027 dönemine ait Çevresel Değerlendirme Kapsam Belirleme Raporu ve Bütünleşik Bölgesel Kalkınma için Sınır Ötesi Stratejisine ilişkin istişareler Bulgaristan Cumhuriyetinde başlatılmıştır.

Subscribe to SEA Report