2021-2027 Program Dönemi kapsamındaki Çevresel Değerlendirme Kapsam Belirleme Rapor Taslağına ilişkin İstişarelere Katılım Daveti

15.07.2021

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın Ulusal Otoritesi olduğu ve Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı Bölgesel İşbirliği Yönetimi Müdürlüğü’nün Yönetim Makamı olduğu INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı 2021-2027 dönemine ait Çevresel Değerlendirme Kapsam Belirleme Raporu ve Bütünleşik Bölgesel Kalkınma için Sınır Ötesi Stratejisine ilişkin istişareler Bulgaristan Cumhuriyetinde başlatılmıştır.

Katılım Öncesi Yardım Aracı III (IPA III) kapsamında eş-finansman sağlanan Programın Çevresel Değerlendirme Kapsam Belirleme Raporu ve Bütünleşik Bölgesel Kalkınma için Sınır Ötesi Stratejisi, çevresel değerlendirme usulleri çerçevesinde, plan ve programların çevresel değerlendirmesinin yapılmasına ilişkin hüküm ve koşullara ilişkin Yönetmeliğin (ÇD Yönetmeliği) 19a Maddesi uyarınca ve ayrıca Bulgaristan Çevre ve Su Bakanlığı'nın SÖİ Programının ve Bütünleşik Bölgesel Kalkınma için Sınır Ötesi Stratejinin zorunlu çevresel değerlendirmesinin yapılmasına ilişkin talimatlarına (belge referans № AK-16/29.06.2021) uygun olarak hazırlanmaktadır.

ÇD Kapsam Belirleme Raporu, Çevresel Değerlendirme (ÇD) Raporunun kapsamını ve içeriğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Tüm paydaşlar, ÇD Raporunun içeriği ve kapsamına ilişkin tavsiye ve değerlendirmenin kapsamını genişletmeye yönelik öneriler dahil olmak üzere görüşlerini ifade edebilecektir.

Zamanında iletilen görüşler, Avrupa Komisyonu usullerinin, program ve stratejilerin oluşturulmasında çevresel hususların bütünleştirilmesini ve uygulamaları esnasında çevre ve insan sağlığına yönelik tehlikelere ilişkin hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak olan ÇD Raporunun hazırlanmasında dikkate alınacaktır.  

ÇD Yönetmeliği doğrultusunda, ÇD Kapsam Belirleme Raporu Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarında Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından Çevre ve Su Bakanlığı’na(Madde 19a, s.1), Sağlık Bakanlığı’na(Madde 19a, s.2); kamuya, ilgili diğer kuruluşlara ve üçüncü taraflara(Madde 19a, s.3) istişare amaçlı sunulmaktadır.

Program kapsamında ise bu rapor, Programın Yönetim Makamı olan Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından Programın Ulusal Otoritesi olan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’na sunulmaktadır.  

Konuyla ilgili yorum ve görüşlerin, 28.07.2021 tarihine kadar “e-tcm@mrrb.government.bg” e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

İlgili belgenin tam metnine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Facebook icon
Twitter icon