Актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2023 г.

30.06.2023

УО на програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2021-2027 публикува актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2023 г. с информация за оставащите приеми на проектни предложения до края на годината.

Facebook icon
Twitter icon