Промени в 1.1 Бюджетна прогноза (Приложение 1.1).xlsx

21.06.2023

Оперативното звено на Програма INTERREG VI-A ИПП България-Турция 2021-2027 г. обявява промени в 1.1 Бюджетна прогноза (Приложение 1.1) на пакета за кандидатстване по Покана 1 за проектни идеи/концепции в рамките на Териториалната стратегия по Програма INTERREG VI-A ИПП България - Турция 2021-2027.

Коригирани са технически грешки при изчисляването на процента на инвестицията.

Facebook icon
Twitter icon