1.1 Tahmini Bütçe Eki’nde (Ek 1.1) Değişiklikler

21.06.2023

INTERREG Bulgaristan-Türkiye Programı 2021-2027 döneminin Uygulama Birimi, INTERREG Bulgaristan-Türkiye Programı 2021-2027 Bölgesel Stratejisi kapsamında sunulacak olan proje ön teklifleri için 1. Çağrı başvuru paketinin 1.1 Tahmini Bütçe formunda (Ek 1.1) değişikliğe gitmiştir.

Yatırım yüzdesinin hesaplanmasındaki teknik hatalar düzeltilmiştir.

 

Facebook icon
Twitter icon