Avrupa Komisyonu INTERREG VI-A IPA Bulgaristan-Türkiye 2021-2027 Programını onayladı

23.11.2022

Avrupa Komisyonu, 22 Kasım 2022 tarihli kararı ile Bulgaristan ve Türkiye arasında 2021-2027 dönemi için Sınır Ötesi İşbirliği Programını onaylamıştır.

Önümüzdeki 7 yılda Burgaz, Yambol, Haskovo, Edirne ve Kırklareli bölgelerine 34 milyon Avronun üzerinde yatırım yapılacaktır.

Program bütçesinin yaklaşık 25 milyon Avroluk en büyük payı, bölgenin özel ihtiyaçlarına odaklanan Bütünleşik Bölgesel Kalkınmaya yönelik yatırımlara ayrılması hedeflenmektedir. Bu öncelik kapsamında turizm ve kamu yararına hizmet alanlarındaki projeler desteklenecektir.

Program kapsamındaki stratejik projeyle, yasa dışı göçle mücadelede sınırın her iki yakasındaki kolluk kuvvetlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bulgaristan tarafında Burgaz, Haskovo ve Yambol bölgelerinin ve Türkiye tarafında Edirne ile Kırklareli illerinin İçişleri Bakanlığı ilgili birimlerine eğitim ve deneyim paylaşımı, yenilikçi izleme uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve özel ekipman temini için 2 milyon Avro yatırım yapılması planlanmaktadır.

Ayrı bir öncelik altında, küçük ve orta ölçekli işletmeler doğrudan desteklenecektir. Toplam program bütçesinin %22'si, öncelik ekseni 1 "Çevre dostu sınır ötesi bölge" çerçevesinde sera gazı emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomiye yönelik faaliyetlerde KOBİ'lerin desteklenmesine ayrılmıştır.

Önceliklere ilişkin başvuru koşullarının sunumuna yönelik bilgilendirme etkinliklerine 2023 yılının ilk çeyreğinde başlaması beklenmektedir.

Facebook icon
Twitter icon