Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България-Турция 2021-2027

23.11.2022

Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция за периода 2021-2027 г. с Решение от 22 ноември 2022 г. През следващите 7 години над 34 млн. евро ще бъдат инвестирани в областите Бургас, Ямбол, Хасково, Одрин и Къркларели.

Най-голям дял от програмния бюджет, близо 25 млн евро, е насочен към  инвестиции в интегрираното териториално развитие с фокус върху специфичните нужди на региона. По този приоритет ще бъдат подкрепени проекти в областта на туризма и услугите от общ интерес.

Стратегическият проект по програмата е свързан с укрепване на капацитета на правоприлагащите органи от двете страни на границата в борбата с нелегалната миграция. Предвижда се 2 млн. евро да бъдат инвестирани в обучения и обмяна на опит, внедряване на иновативни практики за наблюдение и доставка на специализирано оборудване за регионалните дирекции на МВР от области Бургас, Хасково и Ямбол от българска страна и областите Одрин и Къркларели от турска.

Чрез отделен приоритет ще се подпомогне  малкия и среден бизнес чрез директна подкрепа на малки и средни предприятия. 22% от общия бюджет на програмата е предвиден за подкрепа на МСП в дейности за намаляване емисиите на парниковите газове,  енергийната ефективност и кръговата икономика в рамките на приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“.

Очаква се информационната кампания за представяне на условията за кандидатстване по отделните приоритети да стартира през първото тримесечие на 2023 г.

Facebook icon
Twitter icon