Актуализиран териториален анализ след получени коментари от Европейската комисия и проведени обществени консултации

18.07.2022

Актуализираният териториален анализ след получени коментари от Европейската комисия и проведените обществени консултации е приложен по-долу.

Facebook icon
Twitter icon