Interreg Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi kapsamında oluşturulan Bölgesel Strateji Kurulunun 2. Toplantısı gerçekleştirildi

31.03.2023

Toplantıda, Interreg VI-A IPA Bulgaristan - Türkiye Programı 2021-2027 kapsamında Bölgesel Strateji Kurulu tarafından, Proje Fikirlerinin Belirlenmesine Yönelik Metodoloji ve Kavram Belgeleri ile Uygulama Rehberi kabul edildi. Onaylanan belgeler, Bölgesel Stratejinin uygulanmasının fiili olarak başlatılmasında önemli bir adımdır.

Belirlenen Yöntem, iki aşamada gerçekleştirilecek proje fikirlerinin seçimini öngörmektedir. Metodolojinin amacı, daha sonra geliştirilecek ve tam proje teklifleri olarak finansman sağlanması için sunulacak olan Projelerin fikirlerinin kabulünde, Bölgesel Stratejiye en büyük katkıyı sağlayan en kaliteli ve geliştirilmiş fikirlerin seçilmesidir. "Sınır ötesi bölgenin bütünleşik kalkınması" önceliği, Bölgesel Stratejiye ve geniş bir paydaş yelpazesinin değerlendirme sürecine dahil edilmesidir.

Kavram Belgeleri ile Başvuru Rehberi'nde, Sınır ötesi bölgenin sürdürülebilir ekonomik büyümesini sağlamak için çok sektör odaklı ve katma değeri yüksek, birbiriyle bağlantılı projelerin uygulanması için güçlü ortaklıkların kurulmasını amaçlayan proje fikirlerine vurgu yapılmaktadır.

Strateji Kurulu üyeleri, Bölgesel Stratejinin uygulanmasının mevcut ve gelecek yıllarda belirlenen mali hedeflere ulaşması için proje fikirlerinin seçim sürecini mümkün olan en kısa sürede ve her türlü çaba ortaya koyularak başlatma gereği üzerinde anlaştılar.

Toplantıya katılanlar, Strateji Kurulu üyelerinin yapması gereken proje fikirlerinin değerlendirilmesi görevinin doğası gereği ciddi bir zorluk içerdiğini ve ilgili eğitimlerden geçmeleri gerekliliği vurguladılar.

Strateji Kurulu'nun ikinci toplantısına Karnobat Belediye Başkanı Georgi Dimitrov ve Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin başkanlık etti. Toplantıya, Programın Yönetim Makamı ve Ulusal Otoritelerinin temsilcileri de katıldı

Facebook icon
Twitter icon