Индикативна годишна работна програма за 2023 г.

16.03.2023

УО на програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2021-2027 публикува Индикативната годишна работна програма за 2023 г. с информация за планираните приеми на проектни предложения през годината.

Facebook icon
Twitter icon