РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА СТРАТЕГИЯ

19.01.2023

Решения от присъствени заседания на Съвет за Управление на ТС:

1. Заседаниe на СУ на ТС - 02.12.2022 г.

 

Решения от писмени процедури на Съвет за Управление на ТС:

1. Писмена Процедура № 1 - 04.01.2023 г.

2. Писмена Процедура № 2 - 19.07.2023 г.

 

Facebook icon
Twitter icon