РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА СТРАТЕГИЯ