2020+

Bulgaristan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 taslağının kamuoyu tartışması ve kamuoyu istişareleri

21.02.2022

INTERREG IPA Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi nihai versiyonunun Avrupa Komisyonu'na (EC) resmi olarak iletilmek üzere hazırlanmasına ilişkin olarak ve ayrıca 142 nolu 2019 Bakanlar Kurulu Kararının 14.maddesinin, 2.

2021-2027 Dönemi Taslak Program Belgesinin Kamuoyu İstişareleri ve Danışma Sürecine Katılım Daveti

31.01.2022

 


INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı

Taslak Program Belgesinin Kamuoyu İstişareleri ve Danışma Sürecine

Katılım Daveti


 

Bütünleşik Bölgesel Strateji (BBS) Kapsamında Uygulanabilecek Proje Fikirlerini Almak Amacıyla Yapılan Davet Hakkında

19.11.2021

Önümüzdeki 7 yıllık dönemde Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının kapsadığı program alanı, bölgesel ihtiyaçların karşılanması noktasında farklı ve bütüncül çözümler gerektirecek bir dizi sorunla karşı karşıya kalabilir.

“2020 +” Sekmesi Aracılığıyla Yeni Program Dönemi hakkında Bilgi Sahibi Olun!

12.11.2021

Değerli yararlanıcı ve paydaşlar, 2021-2027 Program döneminin hazırlık çalışmalarıyla ilgili belgelere “2020+” sekmesindeki açılır menüden ulaşabilirsiniz. 

Birinci Ortak Çalışma Grubu Toplantısı

23.10.2020

IPA III kapsamında eş-finansman sağlanacak olan Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2021-2027 döneminin detaylarının belirlenmesi için yapılan Ortak Çalışma Grubu Toplantısının ilki 12 Kasım 2019 tarihinde Edirne’de gerçekleştirilmiştir.

Toplantı sırasında onaylanan dokümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ortak Bölgesel Analiz Raporu

23.10.2020

Bu doküman Bulgaristan Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Sırbistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki sınır ötesi bölgenin temel özelliklerini belirlemekte ve bu sınır hattı boyunca yapılacak Interreg programlarının planlanması için farklı seçenek ve ihtiyaçların taslağını çizmektedir. Ayrıca, DG REGIO tarafından daha önceden tüm AB kara sınırları (Norveç ve İsviçre ile olan sınırlar da dahil) için hazırlanmış olan benzer raporlar dizisinin bir parçasını oluşturmaktadır.

Pages

Subscribe to 2020+