Проведено обществено обсъждане на проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция 2021-2027

21.02.2022

Във връзка с подготовката на окончателния вариант на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България - Турция 2021-2027 за официално предаване на Европейската комисия (ЕК), както и съгласно чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г., Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като Управляващ орган (УО) на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмен период 2021-2027 г. на 21 февруари 2022 г. чрез платформата Webex се проведе обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на програма за българския предмет. В общественото обсъждане участваха представители на областни и общински администрации, културни институции, неправителствени организации, медии и други заинтересовани страни. Представители на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ представиха на участниците информация за процеса на програмиране на новата програма, характеристиките на новата програма, следващите стъпки и проекта на ИНТЕРРЕГ ИПП България – Турция 2021-2027 с приоритети, конкретни цели и бюджет.

Припомняме, че коментари и становища по публикуван проект на програмата могат да се подават до 2 март 2022 г. в деловодството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на адрес: София, ул. Св. св. Кирил и Методий” № 17-19, както и в електронен вид на e-mail адрес ma_ipacbc@mrrb.government.bg.

Презентацията на проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция 2021-2027 може да намерите ТУК

Проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция 2021-2027 г. може да намерите ТУК

Таблица с коментари, получени от проведените консултации може да намерите ТУК

Facebook icon
Twitter icon