2021-2027 Dönemi Taslak Program Belgesinin Kamuoyu İstişareleri ve Danışma Sürecine Katılım Daveti

31.01.2022

 


INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı

Taslak Program Belgesinin Kamuoyu İstişareleri ve Danışma Sürecine

Katılım Daveti


 

INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 döneminin nihai versiyonunun Avrupa Komisyonu'na(AK) resmi olarak iletilmek üzere hazırlanmasına ilişkin ve ayrıca 2019 tarihli 142 Nolu Bakanlar Kurulu Kararının 2. Paragrafı ve 14. Maddesi uyarınca, sizleri 21 Şubat 2022 saat 15:00'da(yerel saat) gerçekleştirilecek olan taslak Programın kamuoyu istişarelerine katılmaya davet ediyoruz. İstişareler, Bulgarca yapılacak olup eş zamanlı olarak WebEx uygulaması aracılığıyla uzaktan yürütülecektir.

INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye 2021-2027 Programının tam metni ve Programın planlanan uygulamasına ilişkin en önemli bilgilerin sistematik olarak ve kısaca sunulduğu özetine aşağıdaki eklerden ulaşabilirsiniz.

Kamuoyu istişarelerine katılmak isteyenlerin 14 Şubat 2022 tarihine kadar isim, e-posta ve temsil ettikleri kurum/kuruluş bilgilerini(varsa) ma_ipacbc@mrrb.government.bg e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

WebEx toplantı detayları, ilgili sürenin sona ermesinin ardından, etkinliğe katılım talebinde bulunanların önceden iletmiş oldukları e-posta adreslerine gönderilecektir.

INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi taslak belgesi, kamuoyu danışma süreci için “Kamuoyu Danışma Süreci Portalı: www.strategy.bg”, “Birleşik Bilgi Portalı: www.eufunds.bg” ve ayrıca Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık İşleri Bakanlığı’nın internet sitesinde(www.mrrb.bg) yayınlanmıştır.

Yayınlanmış Program taslağı ile ilgili yorum ve görüşler, 2 Mart 2022 tarihine kadar Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık İşleri Bakanlığının “Sofya, Sv. St. Cyril and Methodius № 17-19” adresindeki ofisine ya da “ma_ipacbc@mrrb.government.bg” e-posta adresine iletilmelidir.

Facebook icon
Twitter icon