Birinci Ortak Çalışma Grubu Toplantısı

23.10.2020

IPA III kapsamında eş-finansman sağlanacak olan Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2021-2027 döneminin detaylarının belirlenmesi için yapılan Ortak Çalışma Grubu Toplantısının ilki 12 Kasım 2019 tarihinde Edirne’de gerçekleştirilmiştir.

Toplantı sırasında onaylanan dokümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Facebook icon
Twitter icon