Ortak Bölgesel Analiz Raporu

23.10.2020

Bu doküman Bulgaristan Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Sırbistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki sınır ötesi bölgenin temel özelliklerini belirlemekte ve bu sınır hattı boyunca yapılacak Interreg programlarının planlanması için farklı seçenek ve ihtiyaçların taslağını çizmektedir. Ayrıca, DG REGIO tarafından daha önceden tüm AB kara sınırları (Norveç ve İsviçre ile olan sınırlar da dahil) için hazırlanmış olan benzer raporlar dizisinin bir parçasını oluşturmaktadır.

Raporun hedeflerinden birisi de hem sınır ötesi bölgeler arasında hem de Bulgaristan Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Sırbistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Interreg IPA SÖİ Programlarının 2021-2027 dönemi için Avrupa Komisyonu ile yapıcı bir diyalog kurulması için dayanak oluşturmaktır.

Facebook icon
Twitter icon