ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ относно изпълнение на проекти по първата покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg—ИПП България — Турция 2014—2020 г. - Част I

05.05.2017

   Въпроси и отговори (на английски език), можете да намерите ТУК.

 

 

Facebook icon
Twitter icon