Актуализирано класиране на проектните предложения по Първата покана” - 26.02.2018

Обновено класиране на проектните предложения по Първата покана за набиране на проектни предложения № 2014TC16I5CB005–2015–1 съгласно решения на Съвместния комитет за набюдение от 29.06.2016 г., 08.11.2016 г., 09.02.2017 г., 02.03.2017 г. и 22.06.2017 г.

Facebook icon
Twitter icon