IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Dönemi Kapsamında Ortak İzleme Komite Toplantısı-29 Haziran 2016

29.06.2016

29 Haziran 2016 tarihinde IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi kapsamında Edirne’de Ortak İzleme Komite Toplantısı gerçekleştirilmiştir. OİK Üyeleri, toplantı sırasında aşağıdaki belgeleri incelemiş ve onaylamıştır:

  • Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi Değerlendirme Planı;

  • Ortak Sekretarya çalışanlarının güncellenmiş İş Tanımları;

  • Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Birinci Çağrı kapsamında sunulmuş projelerin İdari Uygunluk Kontrol Sonuçları;

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Birinci Çağrı kapsamında sunulmuş projelerin İdari Uygunluk sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz:

İdari Uygunluk Kontrolünü Geçmiş Olan Başvuruların Listesi

İdari Uygunluk Kontrolünü Geçememiş ve Reddedilmiş Başvuruların Listesi

İlk değerlendirme aşamasını geçen proje teklifleri, diğer aşama olan Teknik Kalite Değerlendirme aşamasına geçecek ve Bağımsız Değerlendiriciler tarafından değerlendirileceklerdir. En çok oy alan proje finanse edilmek üzere önerilecektir.

Bu aşamada reddedilmiş proje teklifleri, reddedilme nedenlerini içeren münferit mektuplar yollanarak bildirilecektir.

Facebook icon
Twitter icon