Заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Турция 2014-2020 – 29 юни, 2016

29.06.2016

Днес, 29 юни, 2016 в гр. Одрин, Турция беше проведено заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП  България - Турция 2014-2020.

По време на заседанието, членовете на СКН прегледаха и одобриха следните документи:

•План за оценка на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП  България - Турция 2014-2020;

•Актуализирани длъжностни характеристики на членовете на Съвместния секретариат;

•Резултати от административната оценка и оценка за допустимост на проектните предложения по Първата покана на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП  България - Турция.

Резултатите от административната оценка и оценката за допустимост по Първа покана по Програма за ТГС Interreg-ИПП България - Турция са публикувани както следва:

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

ОТХВЪРЛЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Проектните предложения, които са преминали първия етап от оценката ще продължат към следващия етап  – техническа оценка, която ще бъде извършена от външни експерти-оценители.  Проектните предложения, получили най-висок резултат ще бъдат предложени за финансиране.

Проектните предложения, които са отхвърлени на този етап, ще бъдат уведомени писмено относно причините за отхвърляне.

Facebook icon
Twitter icon