Заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Турция 2014-2020 – 29 юни, 2016