Медии

Проведено онлайн обучение за българските проектни партньори по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България-Турция

05.08.2020

На 04.08.2020 г. Съвместният секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България – Турция с подкрепата на Управляващия орган проведе онлайн обучение за бенефициенти, представители на българските проектни партньори по 14 одобрени за финансиране проекта, по които се очаква да бъдат сключени договори за субсидия. Лектори бяха представители на Съвместния секретариат и Управляващия орган на Програмата. По време на обучението бяха разгледани следните теми:

Cancellation Notice of a Local Open Tender Procedure for “Supply of specialized equipment in Uzukopru, Edirne, Turkey” within project CB005.2.11.113

16.03.2020

Uzunkopru Municipality, Uzunkopru/Edirne, Turkey announces Cancellation Notice of a Local Open Tender Procedure for “Supply of specialized equipment in Uzukopru, Edirne, Turkey” within project CB005.2.11.113.

Publication reference: SUP-113-Uzunkopru-01

Reason for cancellation: The tender procedure has been unsuccessful, because all technically acceptable tenders exceed the financial resources available.

The cancellation letter is attached below:

Регионални консултации за следващия програмен период в Бургас

21.10.2019

Регионални консултации за следващия програмен период в град Бургас

Културен център „Морско казино“, гр. Бургас

Съвместно отбелязване на Деня на Европейското сътрудничество 2019 - Конкурс за любителски видеоклип

13.05.2019

Участниците трябва да направят кратък видеоклип (с максимална продължителност 40 секунди), отговаряйки на въпроса: „ЗАЩО ЕВРОПА СИ ТИ?“, вдъхновено от мотото на кампанията за Деня на европейското сътрудничество - 2019.

Страници

Subscribe to Медии