Медии

Проведено онлайн обучение за българските проектни партньори по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България-Турция

05.08.2020

На 04.08.2020 г. Съвместният секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България – Турция с подкрепата на Управляващия орган проведе онлайн обучение за бенефициенти, представители на българските проектни партньори по 14 одобрени за финансиране проекта, по които се очаква да бъдат сключени договори за субсидия. Лектори бяха представители на Съвместния секретариат и Управляващия орган на Програмата. По време на обучението бяха разгледани следните теми:

Cancellation Notice of a Local Open Tender Procedure for “Supply of specialized equipment in Uzukopru, Edirne, Turkey” within project CB005.2.11.113

16.03.2020

Uzunkopru Municipality, Uzunkopru/Edirne, Turkey announces Cancellation Notice of a Local Open Tender Procedure for “Supply of specialized equipment in Uzukopru, Edirne, Turkey” within project CB005.2.11.113.

Publication reference: SUP-113-Uzunkopru-01

Reason for cancellation: The tender procedure has been unsuccessful, because all technically acceptable tenders exceed the financial resources available.

The cancellation letter is attached below:

Регионални консултации за следващия програмен период в Бургас

21.10.2019

Регионални консултации за следващия програмен период в град Бургас

Културен център „Морско казино“, гр. Бургас

Съвместно отбелязване на Деня на Европейското сътрудничество 2019 - Конкурс за любителски видеоклип

13.05.2019

Участниците трябва да направят кратък видеоклип (с максимална продължителност 40 секунди), отговаряйки на въпроса: „ЗАЩО ЕВРОПА СИ ТИ?“, вдъхновено от мотото на кампанията за Деня на европейското сътрудничество - 2019.

Подаване на документи по електронен път

30.11.2018

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, Управляващ орган на Програмата Интеррег-ИПП за ТГС България-Турция Ви информира, че във връзка с въвеждането на електронната система за обмен на документи в държавната администрация в България и в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление (обн., ДВ, бр.

Анкета за всички заинтересовани: Вашето мнение е важно за нашата Програма!

17.10.2018

Управляващият орган на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014 – 2020 година Ви кани най-учтиво да участвате в анкетата за мониторинг на индикаторите за резултат на програмата, които се използват за измерване постигането на нейните цели. Проучването ще бъде отворено за всички заинтересовани до 20 ноември 2018 г.

Управляващият орган на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014 – 2020 година Ви кани най-учтиво да участвате в анкетата за мониторинг на индикаторите за резултат на програмата, които се използват за измерване постигането на нейните цели. Проучването ще бъде отворено за всички заинтересовани до 20 ноември 2018 г.

Ден на европейското сътрудничество 2018

28.09.2018

На 21 септември 2018, в детска градина №6 „Вълшебство“, гр. Бургас, България и детска градина „Нилюфер Хатун“, Одрин, Турция отпразнувахме Деня на Европейското сътрудничество 2018. Двете събития под мотото „Рисуваме заедно нашето бъдеще“ бяха организирани от Съвместния секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Турция 2014 - 2020г., с подкрепата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Министерството на външните работи на Република Турция.

Страници

Subscribe to Медии