Информационната кампания в подкрепа на кандидатите по Поканата за проектни идеи по Териториалната стратегия на Програма България-Турция 2021-2027 г. продължава с информационни дни в България

09.06.2023

На 14 и 15 юни 2023 г. Оперативното звено по Програмата България-Турция 2021-2027 г. ще проведе информационни дни в гр. Бургас и гр. Хасково. В рамките на информационните дни експертите от Оперативното звено ще представят подробна информация за целите и специфичните изисквания на поканата и ще предоставят практически насоки за успешно разработване на проектните идеи и попълване на необходимите документи за кандидатстване.  Презентациите по време на събитието ще бъдат на български език.

Повече информация за събитието в град Бургас може да видите тук

Повече информация за събитието в град Хасково може да видите тук

Повече информация за първата покана можете да намерите тук.  

Facebook icon
Twitter icon