Информационен ден и партньорски форум в Къркларели