Отворена покана по туининг програма на Европейския съюз „Побратимяване на градове от Турция и Европейския съюз ІІ – туининг за зелено бъдеще “ (Town Twinning between Turkey and EU-II: Twinning for a Green Future Grant Scheme)

11.01.2022

Отворена е покана за кандидатстване по втора фаза на туининг програмата на Европейския съюз „Побратимяване на градове от Турция и Европейския съюз ІІ – туининг за зелено бъдеще“ с ресурс на безвъзмездната финансова помощ на обща стойност 2,5 млн. евро.

Основната цел на програмата, която ще се изпълнява през периода 2022-2023 г. е да засили диалога между турските и местните власти в Европейския съюз и да укрепи капацитета им за разработване на програми и проекти от различен мащаб, насочени към климата и околната среда. В първата фаза на туининг програмата, в периода 2018-2020 г., бяха изпълнени 23 съвместни проекта. Повече информация за програмата и изпълнените проекти е достъпна на https://www.yereldeab.org.tr/towntwinning/Home.aspx

Между 60 000 и 100 000 евро се предвижда да бъде подкрепата за проекти, разработени съвместно от общини, специални провинциални администрации, отдели за мониторинг и координация на инвестициите в Турция и местните власти в страните-членки на ЕС, като определените приоритетни области са три:

• Разработване на местни планове, стратегии, планове за действие и/или подготовка на инструменти за вземане на решения (разработване на модели, анализ на въздействието и уязвимостта и др.) по отношение на изменението на климата.

• Повишаване на капацитета на местните власти и възможност за обмен на опит и ноу-хау за създаване и/или прилагане на технологии за адаптиране към изменението на климата.

• Повишаване на обществената осведоменост по въпроси, свързани с климата и околната среда, предимно насочени към деца и младежи.

Онлайн информационно събитие (на английски и турски език) ще бъде проведено на 14 януари 2022 г. от 14.30 ч. (местно време). Желаещите да участват следва  предварително да се регистрират тук.  

Допълнителна информация и насоки за кандидатстване са налични на https://www.cfcu.gov.tr/Town_Twinning_II_Grant_Scheme  

Крайният срок за подаване на заявления по пощата, с куриерска услуга или на място в Министерството на финансите - Централно звено за финанси и договори (Ministry of Treasury and Finance - Central Finance and Contracts Unit ) е 1 март 2022 г., 17:00 ч. (местно време).

Туининг-програмата на Европейския съюз е инициатива на Европейската комисия, създадена първоначално с цел да помага на страните-кандидати да придобият необходимите умения и опит за приемане, изпълнение и прилагане на законодателството на Общността. От 2003 г. програмата е достъпна и за някои от новите независими страни от Източна Европа и за страните от Средиземноморския регион.

Туининг-проектите обединяват опита на публичния сектор в държавите членки и в страните-бенефициенти с цел подобряване на сътрудничеството. Те задължително трябва да доведат до конкретни оперативни резултати за страната-бенефициент, съгласно условията на Споразумението за асоцииране между тази страна и ЕС.

Facebook icon
Twitter icon