Davet

IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Dönemi Kapsamında Ortak İzleme Komite Toplantısı-29 Haziran 2016

29.06.2016

29 Haziran 2016 tarihinde IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi kapsamında Edirne’de Ortak İzleme Komite Toplantısı gerçekleştirilmiştir. OİK Üyeleri, toplantı sırasında aşağıdaki belgeleri incelemiş ve onaylamıştır:

  • Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi Değerlendirme Planı;

  • Ortak Sekretarya çalışanlarının güncellenmiş İş Tanımları;

Subscribe to Davet