Етап кандидатстване

Заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Турция 2014-2020 – 29 юни, 2016

29.06.2016

Днес, 29 юни, 2016 в гр. Одрин, Турция беше проведено заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП  България - Турция 2014-2020.

По време на заседанието, членовете на СКН прегледаха и одобриха следните документи:

•План за оценка на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП  България - Турция 2014-2020;

•Актуализирани длъжностни характеристики на членовете на Съвместния секретариат;

Subscribe to Етап кандидатстване