Информационeн ден в гр. Къркларели, Турция

26.05.2023
Event date: 
07.06.2023 09:30 to 15:00

Информационна кампания по Първата покана за набиране на проектни идеи по Териториалната стратегия в гр. Къркларели, Турция, в Културния център на университета Къркларели.

Информационният ден на 7 юни ще предостави подробна информация за целите и специфичните изисквания на поканата, насоки как да разработите концепция и да я подадете по електронен път в новата електронна система JeMS. Презентациите по време на събитието ще бъдат на турски език.

За участие в Информационният ден на 7 юни моля вижте тук. 

Предвидени са и информационни дни в българските градове Бургас и Хасково.

Повече информация за първата покана можете да намерите тук.

Related article: 
Facebook icon
Twitter icon