Информационна кампания в подкрепа на кандидатите по Покана за проектни идеи по Териториалната стратегия на Програма България-Турция 2021-2027 г

26.05.2023

Оперативното звено на Програма България-Турция 2021-2027 г. ще проведе информационна кампания по Първата покана за набиране на проектни идеи по Териториалната стратегия. Поредицата от събития е насочена към потенциални бенефициенти от трансграничния регион за популяризиране на поканата, която е насочена към постигане на устойчив и приобщаващ икономически растеж.

Първите събития ще бъдат информационен ден и партньорски форум, които ще се проведат на 7 и 8 юни 2023 г. в гр. Къркларели, Турция, в Културния център на университета Къркларели.

Информационният ден на 7 юни ще предостави подробна информация за целите и специфичните изисквания на поканата, насоки как да разработите концепция и да я подадете по електронен път в новата електронна система JeMS. Презентациите по време на събитието ще бъдат на турски език.

Партньорският форум на 8 юни ще улесни потенциалните кандидати да създадат мрежи и партньорства и ще осигури подкрепа при генерирането на идеи за проекти.

Организациите/институциите, които проявяват интерес да участват в Партньорския Форума следва да попълнят регистрационния формуляр по-долу и да го изпратят на: jtsedirne@ab.gov.tr ​​и/или jshaskovo@mrrb.government.bg най-късно до 6 юни 2023 г.

Повече информация за събитията в гр. Къркларели, Турция може да видите тук

Предвидени са и информационни дни в българските градове Бургас и Хасково.

Повече информация за първата покана можете да намерите тук.

Facebook icon
Twitter icon