Информация и презентации за първата покана по Териториалната стратегия

27.06.2023

Оперативното звено на Териториалната стратегия по програмата България-Турция 2021-2027 проведе информационна кампания за разясняване на Първата покана за набиране на проектни идеи.  Информационните дни за потенциални кандидати бяха организирани последователно в Турция (Къркларели) и България (Бургас, Хасково и Ямбол).

По време на събитията експертите от Оперативното звено предоставиха на участниците информация и разяснения относно основните изисквания и правила за допустимост на проектните идеи, кандидатите, дейностите и разходите, както и практически насоки за разработването и подготовката на необходимите документи за кандидатстване.

На информационните дни присъстваха над 230 представители на регионални и местни власти от двете страни на границата, културни и образователни институции, неправителствени организации, предприятия, представители на гражданския сектор и други заинтересовани страни.

Презентациите от проведените информационни дни са на разположение ТУК.

Въпроси и отговори по Първата покана може да намерите ТУК

Крайният срок за подаване на проектни идеи/концепции е 24 юли 2023 г., 17:00 ч., българско време.

 

Facebook icon
Twitter icon