Proje ön tekliflerini sunmak için son gün!

24.07.2023

INTERREG VI-A IPA Bulgaristan - Türkiye Programı 2021-2027 dönemi Bölgesel Stratejisi, Stratejik hedef 1 "Yerel ekonominin artan rekabet edebilirliğine, dijital ve yeşil dönüşüme dayalı sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümenin sağlanması" kapsamında JEMS üzerinden proje tekliflerinin sunulması için son tarih bugün, 24 Temmuz 2023, saat 17:00’dir.  EEST (16:00 CEST)!

 

Facebook icon
Twitter icon