Краен срок за подаване на проектни предложения в JEMS

24.07.2023

Крайният срок за подаване на проектни предложения в JEMS по Териториалната стратегия на Програма INTERREG VI-A IPA България Турция 2021-2027 г., Стратегическа цел 1 „Постигане на устойчив и приобщаващ икономически растеж, основан на повишена конкурентоспособност на местната икономика, цифрова и зелена трансформация“ е

ДНЕС, 24 юли 2023 г., 17:00 ч. EEST (16:00 CEST)!

 

 

Facebook icon
Twitter icon