Обществено обсъждане на условията за кандидатстване с проектни концепции по Териториалната стратегия от програмата България-Турция 2021-2027

11.04.2023

Оперативното звено на Съвета за управление на Териториалната стратегия по програмата ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България-Турция 2021-2027 публикува за обществено обсъждане условията за кандидатстване с проектни концепции в рамките на Териториалната стратегия по програмата, които да бъдат финансирани по приоритет  2 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“. Фокусът на поканата е върху постигането на устойчив икономически растеж чрез повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, дигиталната и екологична трансформация.  

Заинтересованите страни могат да подават своите коментари, подкрепени с конкретни предложения за ревизия на коментирани текстове по документите, в срок до 27 април вкл. на адрес JShaskovo@mrrb.government.bg

 

Facebook icon
Twitter icon