Партньорски форум в гр. Къркларели, Турция

26.05.2023
Event date: 
08.06.2023 13:00 to 16:15

Информационна кампания по Първата покана за набиране на проектни идеи по Териториалната стратегия в гр. Къркларели, Турция, в Културния център на университета Къркларели. 

Информационният ден на 7 юни ще предостави подробна информация за целите и специфичните изисквания на поканата, насоки как да разработите концепция и да я подадете по електронен път в новата електронна система JeMS. Презентациите по време на събитието ще бъдат на турски език.

Партньорски форум на 8 юни ще улесни потенциалните кандидати да създадат мрежи и партньорства и ще осигури подкрепа при генерирането на идеи за проекти.

Организациите/институциите, които проявяват интерес да участват в Партньорския Форума следва да попълнят регистрационния формуляр по-долу и да го изпратят на: jtsedirne@ab.gov.tr ​​и/или jshaskovo@mrrb.government.bg най-късно до 6 юни 2023 г.

Предвидени са и информационни дни в българските градове Бургас и Хасково.

Повече информация за първата покана можете да намерите тук.

Related article: 
Facebook icon
Twitter icon