2021-2027 Dönemi Bütüncül Bölgesel Strateji(BBS) Kapsamındaki Çevrim içi Çalıştaylar

02.12.2021

Programın 2021-2027 dönemi için Bölgesel Strateji Programı kapsamında düzenlenen proje fikirleri toplama kampanyası çerçevesinde, Bulgaristan-Türkiye sınır ötesi bölgesindeki kuruluşlar için dört tane çevrim içi çalıştay düzenlenmesi planlanmaktadır.

Kampanyanın amacı, sınır ötesi bölgenin ihtiyaçları ile potansiyelini ele alan ve sınırın her iki tarafında uygulanan ortak projeler yoluyla bölgenin kalkınmasını teşvik eden bütüncül bölgesel strateji yaklaşımına uygun olan proje fikirlerini toplamaktır.

30 Kasım ve 1 Aralık 2021 tarihlerinde Bulgaristan’daki kuruluşlar için gerçekleştirilen çevrim içi çalıştaylar; belediyeler, şube müdürlükleri ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardan 80'i aşkın temsilci katılım sağlamıştır.

Kampanya kapsamında proje fikirlerinin electronik olarak iletilmesi için son tarih 19 Aralık 2021'dir.

Türkiye’deki ilgili kuruluşlar için ise 9 ve 10 Aralık 2021 tarihlerinde Programın Ulusal Otoritesi tarafından çevrim içi çalıştaylar düzenlenecektir.

Facebook icon
Twitter icon