Четири уебинара с участието на организации от България и Турция са планирани в кампанията за набиране на проектни идеи за реализиране в рамките на Интегрираната териториална стратегия на програмата за периода 2021-2027 г.

02.12.2021

Четири уебинара с участието на организации от трансграничния регион България - Турция са планирани да се проведат по време на кампанията за набиране на проектни идеи за изпълнение в рамките на Интегрираната териториална стратегия на програмата за периода 2021-2027 г.

Целта на кампанията е да събере проектни идеи, които да адресират нуждите и потенциала на трансграничния регион на програмата и отговарят на интегрирания подход на стратегията да стимулира развитието на територията чрез съвкупност от съвместни проекти изпълнени от двете страни на границата.

Над 80 участници от българска страна, представители на общини, браншови сдружения и нестопански организации, се включиха в проведените онлайн срещи на 30 ноември и 1 декември 2021 г.

Крайният срок за подаване на проектни идеи по електронен път в рамките на кампанията е 19 декември 2021 г.

За заинтересованите организации от турска страна уебинари ще се организират от Националния орган по програмата на 9 и 10 декември 2021 г.

Презентациите от проведените уебинари в България може да намерите приложени по-долу.

Facebook icon
Twitter icon