Годишен доклад за наблюдение изпълнението на съвместимостта на оценката на въздействие върху околната среда с доклада за стратегическа оценка на Програмата за 2021 година

16.03.2022

Годишния доклад за 2021 г. по наблюдение изпълнението на съвместимостта на оценката на въздействие върху околната среда с доклада за стратегическа оценка на програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG – ИПП България-Турция 2014-2020 г. може да прочетете ТУК.

Facebook icon
Twitter icon