Годишен доклад за наблюдение изпълнението на съвместимостта на оценката на въздействие върху околната среда с доклада за стратегическа екологична оценка на Програмата за 2019 година

02.04.2020

Годишния мониторингов доклад за 2019 г. относно съвместимостта на въздействието върху околната среда на Програмата Interreg-ИПП България - Турция 2014-2020 г. със стратегическия екологичен доклад (SEA) можете да намерите ТУК.

Facebook icon
Twitter icon