Финансирани проекти

Код на проекта Наименование на проекта Водещ партньор Област
CB005.2.23.013 Културна съкровищница Регионален исторически музей - Хасково Хасково
CB005.2.23.014 Животворната сила на Странджа Сдружение с нестопанска цел Хоризонти Бургас
CB005.2.23.022 ЗАНАЯТИ- мрежа за съвместни инициативи за тяхната защита, насърчаване и превръщането им в туристически атракции Съюз за предоставяне на услуги на селата в Лалапаша, Турция Одрин
CB005.2.23.026 Харман - туристическа спирка за култура и история на народите Сдружение "Бизнесът за Харманли", България Хасково
CB005.2.23.030 Информиране на обществеността за устойчиво използване на паркове и гори Гражданско общество за развитие на местното самоуправление - Ямбол Ямбол
CB005.2.23.038 Младежки туристически хъб Одрин - Бургас Младежка и образователна асоциация- Одрин Одрин
CB005.2.23.045 Цветове Сдружение „Гражданска инициатива за обществено развитие и интеграция”, България Хасково
CB005.2.23.051 Тракийски традиции без граници Тракийско сдружение Яни Попов - Созопол Бургас
CB005.2.23.053 Съвместни инициативи за екологично обучение в трансграничния регион - Еко Странджа Национална асоциация Българско черноморие Бургас
CB005.2.23.056 TRIP-Туризъм и Религия- сближаване между хората Областна администрация Сулоглу Одрин
CB005.2.23.064 От раклата на баба – пътешествие в страната на обичаите на Бургас и Одрин Детска градина Вълшебство Бургас
CB005.2.23.070 Регионална туристическа марка за устойчив туризъм Сдружение Енвизимо Свят, България Хасково
CB005.3.12.001 Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ (BLUE GROWTH COLLABs) Университет Проф. Д-р Асен Златаров - Бургас Бургас

Страници

CSVXLS