Подкрепа за промотиране на устойчив туризъм

Код на проекта:CB005.1.22.063
Покана:CB005.1
Приоритет:Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):15
Стойност на договора:101842.46 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:21.03.2017
Крайна дата на проекта:20.06.2018
Област на въздействие:095 Development and promotion of public cultural and heritage services
Резюме на проекта:

Проектът цели да популяризира културното наследство на територията на трансграничния регион чрез създаването на съвместна туристическа дестинация Бургас - Одрин.

Проектът предвижда извършване на проучване на туристическото търсене и необходимостта от информация в сферата на туристическите услуги и продукти. Чрез създаване на фокус-групи ще бъдат проучени добрите практики и наличните туристически пакети в трансграничния регион. В двете страни ще бъде организиран "Етно хепънинг". Друга дейности по проекта са "Пътуваща изложба"  и "Туристически панаир", който ще се проведе в Бургас. Проектът предвижда и създаването на мултиезична платформа „Център за трансгранично наследство“.

Изпълнението на проекта ще допринесе за развитието на културно-историческа дестинация със значителен туристически потенциал, както и за преодоляването на  икономическите различия в района, чрез използване на  иновативни, съвременни средства и техники за достигане до нови пазарни сегменти.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Сътрудничество между град Бургас и Одрин е неизбежна възможност по отношение на развитието на туризма. Този проект се появи като една изненада и възможност, които отвориха вратата на това сътрудничество. Този вид проекти са безценен източник на ресурси и сътрудничество за неправителствени организации от двете страни на границата.

В течение на 15 месеца, партньорите по проекта използваха средствата по проекта  в съответствие с програмните принципи, целите и дейностите но проекта. Като екип по проекта увеличихме знанията и опита си. И, като краен резултат от проекта, инвестирахме в колкото познати, толкова и непознати  туристически дестинации на областите Одрин-Бургас и на преден план добавихме общо 30 туристически обекта, включващи неизвестни и известни места от туристическите дестинации в двата региона. Освен това, ние включихме и гр. Къркларели като част от изследването по проекта. Включихме всички доставчици на туристически услуги - собственици на фирми, екотур оператори, туроператори, туристически агенции, обществени агенции и организации, общини, НПО, студенти по туризъм, туристически офиси, местни производители и туристи.

Смятаме, че резултатите от нашия проект ще мотивират туризма в региона от гледна точка на насочването на туристите от трети страни, идващи в Бургас и Одрин. Особено интересна и подробна информация за туристическите обекти, общи дестинации, които сме разработили, уеб страници, каталози, карти и други продукти, като например портал за устойчив туризъм, ще бъде на разположение на всички заинтересовани.

Уебсайт на проекта: www.bgtrdestinations.eu

Материали по проекта:

Промоционални материали (плакат и информационна табела) можете да намерите ТУК.

Брошура с информация за проекта можете да намерите ТУК

Продукти по проекта:

Туристическа карта можете да намерите ТУК.

Проучване "Привличане на туристи и нуждите от информация в областта на туристическите услуги и продукти" можете да намерите ТУК.

Проучването "Добри практики и туристически пакети в трансграничния регион" (на английски, български и турски език) е на разположение ТУК.

Каталог с 30 туристически обекта можете да намерите ТУК.

Презентации от проведени събития по проекта можете да намерите ТУК.

Видеоклипове и 3D/360 градуса снимки на културни и исторически обекти в трансграничния регион са достъпни на уебсайта на проекта на следния интернет адрес: http://www.bgtrdestinations.eu/web/index.php?r=experience%2Fculturals.

Партньори

Водещ партньор
Асоциация за промотиране на Одрин и Туризма в Одрин, Република Турция
Партньор 2
Фондация Кладара, Република България