Една дестинация, две държави

Код на проекта:CB005.1.22.134
Покана:CB005.1
Приоритет:Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):15
Стойност на договора:57740.97 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:21.03.2017
Крайна дата на проекта:20.06.2018
Област на въздействие:075 Development and promotion of tourism services in or for SMEs
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е да се реализира туристическият потенциал на Хасково (България) и Узункьопрю (Турция), чрез насърчаване на трансграничния туризм и повишаване на международния интерес към региона.

Проектните дейности включват разработване на съвместен маркетингов план за региона, обучения за местните организатори и представители на бизнеса, свързани с планиране на туристически дестинации, обучения за местните представители на бизнеса по маркетинг на дестинации. Ще бъдат разработени рекламни материали за популяризиране на туризма в региона. Предвижда се създаване на пет кратки рекламни клипа, уеб и мобилни приложения, издаване на каталог и информационни брошури. Маркетинговата кампанията включва популяризиране на трансграничния туризъм чрез социалните медии и участия в международни туристически изложения.

Проектът ще допринесе за развитието на туристическата индустрия в региона, чрез разработване на общи дестинации и изготвяне на маркетингов план за развитието на трансграничния туризъм в Турция и България.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Основната цел на проекта е да се реализира туристическият потенциал на региона. Конкретната цел е развитие на граничния туризъм, което е нарастваща тенденция за международните туристи.

През предходните десетилетия концепцията за туризма бе да отидеш на известен плаж в някоя държава. С промените в технологиите, особено в комуникациите, концепцията за туризма също се промени. Днес хората искат да посетят повече от една държава, да опознаят културното, историческото наследство на тези държави, както и местните храни, национални събития и т.н. Хората също така искат да направят снимки на пътуването си и да ги споделят чрез facebook, Instagram, Twitter и др.

Предвид горепосочените промени, партньорите по проекта решиха да популяризират трансграничния регион и да насърчат хората да посетят дестинацията Узункьопру-Хасково, да повишат осведомеността за културно-историческото наследство, да представят местните храни на целевите групи в рамките на концепцията на проекта "Една дестинация две страни ".

В тази връзка партньорите решиха да създадат нови хоризонти за целевите групи, като покажат потенциала на региона. За да се направи това, трябва да се знаят силните страни, възможностите, слабостите и заплахите за региона и да се създаде план от него. Партньорите по проекта, бизнесмени, местни органи, представители на туристически центрове се събраха, за да се обучат и да популяризират региона с информацията, получена чрез обучения.

За да достигнат до възможно най-много хора, партньори създадоха профил в социална медиа, уеб сайт и мобилно приложение.

Първо, партньорите разработиха достатъчно рекламни материали: 1000 брошури, 1000 каталога, 500 магнита. След това, в рамките на почти 4 месеца, с помощта на професионалисти, заснеха и оформиха документални филми за региона с продължителност над 35 минути.

Само рекламни материали не бяха достатъчни. За да се насърчат потенциалните туристи, туроператорите и предприемачите да посещават, да организират екскурзии или дори да инвестират в региона, тези материали трябва да се представят по най-добрия възможен начин, като да ги разпространиш на едно от най-известните международно туристически изложения: Международното Туристическо Изложение в Берлин.

Партньорите наеха щанд и разпространиха всички създадени по проекта материали на това изложение. Според официалния доклад на туристическото изложение "10 000 фирми и организации от 186 страни изложиха своите продукти и услуги пред около 170 000 посетители, включително 110 000 търговски посетители".

Уебсайт на проекта: http://bulgaria-turkey.eu

Социални медии

Фейсбук страница на проекта: www.facebook.com/OneDestinationBGTR/

Материали по проекта:

Промоционални материали (магнити и папка) можете да намерите ТУК

Продукти по проекта:

Каталог на занаятите в трансграничния регион (на български, английски и турски език) можете да намерите ТУК.

Брошура с информация за проекта можете да намерите ТУК.

План за маркетинг на трансграничните дестинации, включващ SWOT анализ, можете да намерите ТУК.

Презентациите от обучението "Маркетинг на дестинациите" можете да намерите ТУК.

Мобилното приложение "Utso Mobil" може да бъде свалено на следния интернет адрес: За Андроид: https://play.google.com/store/apps/details?id=appbeta.utso.mobile&hl=tr и за IOS: https://itunes.apple.com/us/app/utso/id1356269977?mt=8.

5 видео клипа са на разположение са на разположение в YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCnTcZyfZypRKT0CMIk_VHBQ. Видеото "Храни в регион Узункьопрю (Турция) - Хасково (България)” е на разположение на следния интернет адрес: https://www.youtube.com/watch?v=BcX9-5716Js. Видеото “Културно и историческо наследство в регион Узункьопрю (Турция) - Хасково (България)” е на разположение на следния интернет адрес: https://www.youtube.com/watch?v=F8Bd7wvbKI8. Видеото "Представяне на регион Узункьопрю (Турция) - Хасково (България)" е на разположение на следния интернет адрес: https://www.youtube.com/watch?v=DSw3zFtMHhA&t=35s. Видеото “Хотели в регион Узункьопрю (Турция) - Хасково (България)" е на разположение на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=nPDft5Hs5RQ.  Видеото "Събития в регион Узункьопрю (Турция) - Хасково (България” е на разположение на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=HtP1KTaetiQ.

Партньори

Водещ партньор
Търговско-промишлена палата – Узункьопрю
Партньор 2
Хасковска търговско-промишлена палата