Промотиране на историческите, културни и туристически богатства на Одрин и Несебър

Код на проекта:CB005.1.21.128
Покана:CB005.1
Приоритет:Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:451837.87 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:21.03.2017
Крайна дата на проекта:20.03.2019
Област на въздействие:095 Development and promotion of public cultural and heritage services
Резюме на проекта:

Целта на проекта е да осигури подкрепа на утвърдените като безспорни туристически дестинации градове - Одрин в Турция и Несебър в България  - чрез използването на иновативни методи и технологии за представянето им на посетителите, като по този начин се гарантира устойчивост на съществуващия туристическия потенциал.

По проекта ще бъдат доставени и инсталирани технологично нови мултимедийни устройства за визуализация, които ще спомогнат за по-ефективния трансграничен културен и туристически обмен. В град Одрин, Турция се предвижда монтирането на система от 8 външни и 8 вътрешни павилиона на места с културни и туристически забележителности на града, предоставящи информация за посетителите на града. Предвижда се и изготвянето на смарт приложение, съвместимо със системата от павилиони, чрез което да се осъществи локализиране и информационен обмен за нуждите на туристите. В град Несебър е планирано монтирането на „3D mapping” прожекционна система, проектираща образ, звук и светлина върху крепостните стени на стария град. Друга дейност по проекта е и създаването на рекламен видеоклип за историческите, културните и природни богатства на Одрин и Несебър, който ще се разпространява чрез системата от павильони, смарт приложението в Одрин, както и чрез излъчване по „3D mapping” системата на входа на стария Несебър. Проектът предвижда и съвместното представяне на двата града като обекти от списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. За целта е планирано провеждането на мащабен форум  в Одрин за връзката между историята и туризма и отговорността за опазването на културното наследство. Ще се проведат и два туристически фестивала с демонстрация на автентични фолклорни изпълнения, дегустация на традиционна кухня и фотоизложба на туристическите забележителности в Одрин и Несебър.

Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване на достъпа до исторически и природни забележителности чрез използването на съвременни методи и устройства, както и за повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния регион с акцент върху значимостта на опазването на културното наследство.     

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Туризмът е един от най-важните елементи нs добавена стойност в нашия регион, предвид историческите, културните и туристическите ценности, които се предлагат. Одрин и Несебър са два града, които са създали традиции в туритическия бранш с техните активи и географско местоположение. Приоритетите ни са да следим и да прилагаме технологични иновации и да допринасяме за туризма, за да го защитим и развием, както и да увеличим броя на туристите. Сред най-важните мотиви за посещение на туристи са историческите и културни ценности, пазаруването и забавленията. Целта ни беше да популяаризираме всички тези фактори чрез проекта. Организирахме конференция на ЮНЕСКО в Одрин, на която присъстваха турски и български участници. На конференцията участваха лектори проф. д-р Невзат Илхан от Турция и проф. Д-р Мариела Модева от България. На проведената конференция в  Община Несебър участваха 50 студенти от Тракийски Университет.

Град Одрин и град Несебър са градове, включени в списъка на световното културни наследство. Затова организирахме два туристически фестивала и повишихме осведомеността на местните хора в региона. Тези фестивали допринесоха за популяризирането на двата града. Подготвените промоционални материали бяха раздадени по време на събитията.

В Одрин, хотелите са сред локомотивите на туристическия сектор. В тях туристите - гости могат да използват създадената по проекта карта на града и книжки със забележителности. Най-хубавите снимки на от Одрин и Несебър бяха събрани във фотоалбум, който съще е на разположение в хотелите.

За туристите и гости на град Одрин монтирахме 8 вътрешни и 8 външни киоска, които дават информация за забележителности, хотели и ресторанти. Създадените приложения за IOS и Андроид са свързани с уебсайта www.edirnevisit.com и с киоските. Тези приложения предлагат езикови опции на турски, български и английски език.

Община Несебър закупи техника за "3D mapping" шоу. На празниците на града крепостните стени оживяват под светлините на хиляди прожектори, изобразявайки исторически сцени на битки и възход на града. Така Несебър, който винаги е популярен в туризма, приоритизира целта да допринася за своето историческо и културно наследство, като използва технологичното развитие и включва най-новите иновации.

Чрез изпълненените дейности и инвестиции проектът постигна поставените цели и допринесе за развитието на историческите, културните и туристическите ресурси в трансграничния регион.
 

Уебсайт по проекта:

www.edirnevisit.com

Материали по проекта:

Материали, разработени по проекта можете да намерите ТУК.

Продукти от проекта:

Карта на Одрин можете да намерите ТУК.

Книжка „Фотоалбум със снимки от Одрин и Несебър“ можете да намерите ТУК.

Мобилното приложение "Edirne Visit", което се предлага в GooglePlay и App Store може да бъде свалено от следнитe интернет адреси: https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.bel.edirne.edirnebelediyesi&hl=bg и https://apps.apple.com/us/app/edirne-visit/id1455879654.

Промоционалният видео клип, разработен по проекта можете да намерите на следните интернет адреси: със субтитри на български език: www.youtube.com/watch?v=lStWB6sHDXY  и със субтитри на турски език: www.youtube.com/watch?v=Z8qcIq2Kcu8.

Презентация „Взаимодействие между историческо, културно наследство и туризъм“, с автор проф. д-р Невзат Илхан, представена на конференцията на ЮНЕСКО, проведена в Одрин на 28 ноември 2017 г., е на разположение ТУК.

Презентация „Взаимодействие между историческо, културно наследство и туризъм“, с автор М.Модева, представена на конференцията на ЮНЕСКО, проведена в Одрин на 28 ноември 2017 г., е на разположение ТУК.

Партньори

Водещ партньор
Община Одрин, Турция
Партньор 2
Община Несебър, България