Промотиране на историческите, културни и туристически богатства на Одрин и Несебър, CB005.1.21.128