TOGETHER: Общо културно наследство без граници

Код на проекта:CB005.1.21.139
Покана:CB005.1
Приоритет:Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:486735.54 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:21.03.2017
Крайна дата на проекта:20.03.2019
Област на въздействие:094 Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets
Резюме на проекта:

Целта на проекта е повишаване на туристическата атрактивност и подобряване капацитета в областта на културата и туризма в трансграничния регион, посредством инвестиции в жизненоважни подобрения на два ключови туристически обекта в с. Ветрен, България и в Къикьой, Турция.

Основните дейности по проекта са реставрация, консервиране и създаване на достъпна за посетители туристическа инфраструктура към археологическите разкопки в средновековната крепост „Акве Калиде Терма” край Бургас и изграждането на довеждащ път с прилежащи съоръжения – тротоари, паркинг и улично осветление до изсечения в скалите „Манастир Св. Никола” в Къикьой. Проектът включва и иновативни дейности по дигитализация на артефакти и археологически находки с цел осигуряване на максимален достъп до културно-историческото наследство с въвеждането на информационни и комуникационни технологии. За целта се предвижда закупуването на устройство за 3D сканиране, сървър за съхранение и обработване на данните и два съвместими информационни павильона за точките на достъп до базата в Регионалния исторически музей в Бургас и в комплекса „Акве Калиде Терма”. Предвижда се и провеждането на научна конференция с участието на експерти по археология, консервация и реставрация относно управлението на културното наследство и популяризирането на неговата туристическа стойност.
С изпълнението на проекта ще се създаде общ туристически продукт в полза на трансграничния регион и ще се подобри достъпът до културно-историческите забележителности.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Проект "TOGETHER - Общо културно-историческо наследство отвъд границите" обедини усилията на две регионални културни институции от двете страни на границата - Регионален исторически музей - Бургас, България и Дирекция за култура и туризъм на област Къркларели, Турция. Успешното партньорство не само подобри атрактивността и популярността на две от най-ценните им културно-исторически обекти – Акве калиде Терма и скалния манастир Св. Никола, но и ги обедини като регионален туристически продукт. Благодарение на финансирането от проекта, път с дължина 760 м между Къйъкьой и манастира е напълно реконструиран. Трасето за превозни средства и тротоарите са покрити с каменни павета, който естествено се съчетава с околната среда, а от двете страни на пътя е монтирано улично осветление. Пред археологическия обект е построена специална зона за паркиране, което прави манастира по-достъпен и привлекателен за преминаващи туристи. Инвестицията в Бургас доведе до консервация и реставрация на археологическите останки в Акве калиде Терма. Отводнен и възстановен е студения басейн от римската епоха, изградени са проходи между основните части на обекта и структурите в най-ниските нива. Те позволяват на посетителите да се разгледат и скритите досега части, осветени от декоративно осветление. Водещият партньор в проекта – РИМ-Бургас използва европейските средства за закупуване на специално 3D сканиращо оборудване и мощен сървър за дигитализиране на артефактите от Акве калиде. Днес дигиталната библиотека на музея съдържа 127 обекта, които представят 2000-годишна история на мястото - от тракийските заселници до Османската империя. Чрез модерни информационни точки дигитално се показва колекцията на посетителите. Проектът също така събра на едно място експерти по археология, консервация и реставрация по време на съвместна международна научна конференция “Древният град на Акве калиде и скалния манастир Св. Николай - възможности и проблеми на културното и историческо наследство в трансграничния регион”, която доведе до издаването на съвместна книга с текст на английски, български и турски език.

Материали по проекта:

Материали, разработени по проекта можете да намерите ТУК.

Листовка за проекта можете да намерите ТУК.

Продукти по проекта:

Брошура с информация за проекта можете да намерите ТУК.

Изданието "Акве калиде - любимите бани на императори, царе и султани" може да бъде намерено ТУК.

Презентация от първоначалната пресконференция, проведена на 16 юни 2017 г. в Бургас, можете да намерите ТУК.

Презентация „Дигитализация на културното наследство: нови възможности за популяризиране и онлайн присъствие“ можете да намерите ТУК.

Онлайн платформата с цифровизирани културни обекти е достъпна на следния интернет адрес: www.burgasmuseums.bg/index.php?page=collection.

Партньори

Водещ партньор
Регионален исторически музей Бургас, България
Партньор 2
Регионален директорат за култура и туризъм, Къркларери, Турция