TOGETHER: Общо културно наследство без граници, CB005.1.21.139