Ямбол и Одрин - два града на Тунджа

Код на проекта:CB005.1.21.099
Покана:CB005.1
Приоритет:Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:483431.68 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:21.03.2017
Крайна дата на проекта:20.03.2019
Област на въздействие:092 Protection, development and promotion of public tourism assets
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е подобряване и укрепване на трансграничното сътрудничество между град Ямбол (България) и град Одрин (Турция) в областта на устойчивото развитие на туризма чрез повишаване на туристическата привлекателност на двата региона.

Проектът предвижда реконструкция и архитектурно-художествено оформление на градинския мост и пространството пред градския парк в гр. Ямбол и поставянето на пет дървени павилиона в близост до обновения мост, които да бъдат използвани при организирането на съвместни инициативи. Стара историческа сграда в центъра на град Одрин ще бъде  изцяло реставрирана и обособена като Туристически информационен център. С цел популяризиране на туристическата атрактивност на провинция Одрин, в град Ямбол ще бъдат организирани две информационни събития „Традициите на Одрин – виж и докосни“ и „Туристическите забележителности на Одрин“. От другата страна на границата ще се проведат огледални дейности. Обновеният Информационен център ще приюти двудневна фото изложба на тема „Туристическите забележителности на Ямбол“, а в рамките на събитието „Традициите на Ямбол – виж и докосни“ групи за автентичен фолклор ще пресъздадат традиционни обичаи под звуците на музикален съпровод.

Изпълнението на проекта ще повиши туристическата привлекателност на Ямбол и Одрин чрез подобряване на състоянието на природното и културното им наследство. Обновената обществена инфраструктура ще се превърне в място за бъдещо туристическо и трансгранично сътрудничество и ще предостави нови възможности за организиране на съвместни инициативи.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

По проекта се изпълни реконструкция и архитектурен дизайн на моста на градския парк в Ямбол и прилежащото му пространство, обновяване на историческа сграда в централната част на Одрин за изграждане на Туристически информационен център и общи дейности, представящи туристическия потенциал на областите Ямбол и Одрин на територията на двете общини. Проведоха се четири съвместни събития в Ямбол и Одрин, свързани с представяне, споделяне и празнуване заедно на местни обичаи, фото изложби и представяне на туристическия потенциал на двете побратимени общини. Събитията дадоха възможност на жителите на съседните общини да преживеят два от най-пищните традиционни обичаи на двете страни – Кукеровден и Хъдърлез и да усетят духа на празниците. Представиха се и многобройните туристически обекти в двата града.

В Ямбол се обнови основния пешеходен мост към Градския парк и придоби напълно нова визия. Новият облик на моста осъществи идеята за плавен преход между градска и паркова среда, като при реновирането му са използвани елементи и материали като тези от модернизирания вече център на Ямбол. Мостът и пространството около него се превърнаха в притегателно място за гражданите на Ямбол и туристите.

Историческата сграда в Одрин, която е обявена за образец на гражданска архитектура 2-ра категория от Министерството на културата, беше напълно възстановена в първоначалния си вид от външната фасада, като същевременно отвътре отговаря на съвременните стандарти. Обновената сграда е предназначена за Туристически информационен център, който ще работи за устойчивото развитие на туризма.

С изпълнението на проектните дейности се подобри състоянието на природното и културното наследство в Общините Ямбол и Одрин, и се осъществи по-тясно сътрудничество между гражданите на Ямбол и Одрин за запазване и споделяне на традициите и туристическите забележителности в двата региона. Като резултат се постигна основната цел на проекта: повишаване на туристическата привлекателност на Ямбол и Одрин и подобряване и укрепване на трансграничното сътрудничество между двата побратимени града.

Материали по проекта:

Промоционалните материали, разработени по проекта можете да намерите ТУК.

Листовка, разработена по проекта можете да намерите ТУК.

Листовка с информация за проекта е на разположение ТУК

Продукти по проекта:

Брошура за проекта е на разположение ТУК.

Магнитна книжка можете да намерите ТУК.

 

 

 

Партньори

Водещ партньор
Община Ямбол
Партньор 2
Община Одрин