Странджа - планината на фестивалите (STRANDJA-FEST)

Код на проекта:CB005.1.22.056
Покана:CB005.1
Приоритет:Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):15
Стойност на договора:114113.96 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:21.03.2017
Крайна дата на проекта:20.06.2018
Област на въздействие:094 Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets
Резюме на проекта:

Проектът цели подобрение на  достъпа до туристическа информация за трансграничния регион и популяризиране на Странджа като фестивална дестинация.  Чрез разработване на съвместна програма за развитие на дестинацията ще се насърчи развитието на местните фестивали и ще се изгради мрежа от фестивала и панаири, както и мрежа от организатори и обучения за тях.

Дейностите по проекта включват изграждане на капацитет за развитие на Странджа като фестивална дестинация,  на базата на културното наследство и установените традиции от двете страни на границата. Предвижда се организиране на пилотен съвместен фестивал  „Странджа - Йълдъз“ и разработване на интернет маркетингови инструменти за промоция на региона.

Изпълнението на проекта ще допринесе за създаването на нов трансграничен туристически продукт - фестивалът  „Странджа - Йълдъз“, както и за разработване на съвместен план за промоция на Странджа и нейния потенциал в сферата на фестивалния туризъм и подобряване на трансграничното туристическо сътрудничество като цяло.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Проектът Strandja FEST е реализиран в партньорство между Народно читалище "Просвета - 1914", Малко Търново и Областна дирекция по култура и туризъм , Къркларели.  Продължителността на проекта беше 15 месеца, стартира на 21.03.2017 г. и приключи на 20.06.2018 г.

Местните фестивали и събития се считат за значими културни "активи", които могат да допринесат значително за запазването и популяризирането на културното наследство на трансграничния регион. Те са част от местната културна идентичност и съществен елемент при брандирането на трансграничните райони,  някои от тях са сред основните атракции за региона. Идеята за развитие на Странджа като фестивална дестинация събра представители на местните и регионални власти, неправителствени организации и читалища от Малко Търново и Къркларели, Турция. Проектът Странджа фест даде възможност на местните заинтересовани страни да се обучават  как да управляват заедно организирането на събития и фестивали, така че да донесат повече ползи за развитието на общността и туризма в региона, включително увеличен брой посещения и разходи, направени от туристите, намалена сезонност на морските курорти, многократни посещения и повишена информираност за региона.

Проектът има за цел да подобри достъпа до туристическа информация за трансграничния регион, да повиши информираността за Странджа като туристическа дестинация за туристически цели и да подобри трансграничния капацитет и сътрудничеството. Бяха идентифицирани над 200 празника, фестивали и събития на територията на Странджа. Най-атрактивните от тях бяха включени в съвместен календар и бяха популяризирани съгласно общ план.

Създаването на мрежата "Странджа ФЕСТ" бе инициирано от Народно читалище "Просвета 1914" - Малко Търново, България и дирекция по Култура и туризъм в Къркларели, Турция, като част от дейностите на проекта Strandja fest. В мрежата бяха включени заинтересованите страни- представители на местните и регионални власти, читалища, културни и образователни организации, неправителствени организации, туроператори и представители на туристическия бизнес. Те обсъдиха местните фестивали и събития на територията на Странджа, като най-атрактивните от тях бяха включени в съвместния календар и бяха популяризирани по общ план.

В резултат на това бе разработен нов трансграничен туристически продукт - Фестивал Странджа-Йълдъз който активно се популяризира като фестивална дестинация, базирана на историческото и културно наследство на транс-граничния регион България-Турция.

Уебсайт на проекта: http://strandja-fest.info/

Социални медии:

f) www.facebook.com/Strandja-the-mountain-of-festivals

Twitter) https://twitter.com/Strandja_fest

Google +: Strandja.fest@gmail.com / https://plus.google.com/communities/117114735056827831116

Материали по проекта:  

Промоционални материали (плакати, правила, дневен ред и покани за събития) можете да намерите ТУК.

Продукти по проекта:

Лого на проекта можете да намерите ТУК.

Брошура с информация за проекта можете да намерите ТУК.

Книга за деца за фестивалите е на разположение ТУК.

Съвместен план за 2018 г. е на разположение ТУК.

Програмата за развитие на фестивали и събития в Странджа за периода 2017 - 2020 (на английски език) е на разположение ТУК.

Презентации и материали от обучението "Развитие на Странджа като дестинация на фестивалите" са на разположение ТУК.

Съвместен календар "График на фестивалите и събитията, провеждани на територията на Странджа" е на разположение ТУК.

Меморандум за сътрудничество и развитие на мрежата "Странджа Фест" е на разположение ТУК.

Електронни бюлетини са достъпни на уебсайта на проекта: http://strandja-fest.info/buletin.php.

Календар за събитията в електронен вариант е на разположение на следния адрес: http://strandja-fest.info/calendar.php.

Промоционалният филм е на разположение Youtube страницата на програмата (кратък вариант): https://www.youtube.com/watch?v=9WMi5I12nG4&list=PLwe1R4BMZjDsodEAMWnG6_lawYFnf4qtw&t=0s&index=103 и дълъг вариант е на разположение на следните интернет адреси: http://strandja-fest.info/festivals_down.php and  https://www.youtube.com/watch?v=YErb6hWN-oA&t=0s&index=108&list=PLwe1R4BMZjDsodEAMWnG6_lawYFnf4qtw.

Въпросник по проекта е на разположение на следния интернет адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMMejeH06M8Tl5izHYOesoKNkpy4OkIT7EdtJG4BtL-pBiZg/viewform.

Партньори

Водещ партньор
Народно читалище "Просвета 1914"
Партньор 2
Дирекция по култура и туризъм Къркларели