Strandja / Yıldız - Festivallerin Dağı (STRANDJA-FEST)

Proje Adı:CB005.1.22.056
Proje Çağrı Numarası:CB005.1
Öncelik Ekseni / Özel Amaçlar:Özel Hedef 2.2: Ortak güzergahların geliştirilmesiyle sınır ötesi turizm potansiyelinin artırılması
Proje Türü:Soft
Proje Süresi (Ay):15
Proje Bütçesi:114113.96 €
AB Ortak Finansman Oranı:85.00 %
Proje Başlangıç Tarihi:21.03.2017
Proje Bitiş Tarihi:20.06.2018
Proje Etki Alanı:094 Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets
Proje Özeti:

The project aims to improve the access to tourist information for the cross-border region and increase the awareness about Strandja as a festive tourism destination.  The design of a joint festival Programme will reinforce the local festivals by building a network of festivals and fairs with trainings for organizers and stakeholders.

The major activities include capacity building for development of Strandja as a festive destination based on the cultural heritage and local traditions in the cross-border region.  Organization of a pilot joint cross-border Festival "Strandja-Yildiz" and elaboration of Internet marketing tools for promotion of Strandja/Yildiz as mountain of festivals are envisaged.

As a result a new cross-border touristic product will be developed - Festival "Strandja-Yildiz" and a joint plan for promotion of Strandja as a festive destination and improved cross-border capacity and cooperation.

Projenin Durumu: Tamamlandı.

Proje ortakları proje faaliyetlerini zamanında uyguladı.

Istranca Fest Projesi Halk Eğitim Merkezi “Prosveta - 1914” Malko Tarnovo ve Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilmiştir. Projenin süresi 15 ay olup 21.03.2017 tarihinde başlamış ve 20.06.2018 tarihinde tamamlanmıştır.

Yerel festivaller ve etkinlikler, sınır ötesi bölgenin kültürel mirasının korunmasına ve tanıtımına büyük ölçüde katkıda bulunabilecek önemli kültürel 'varlıklar' olarak kabul edilir.

Bu anlamda festivaller yerel kültürel kimliğin, sınır ötesi alanların özgünlüğünün ve markasının vazgeçilmez unsurlarının bir parçasıdır ve turizm açısından önemli çekim gücüne sahiptir.

Istranca bölgesinin bir festivaller ziyaret noktası olarak tanıtılması ve geliştirilmesi fikri Malko Tarnovo ve Kırklareli’de bulunan yerel ve bölgesel kamu kurum ve kuruluşların, sivil tplum kuruluşların ve diğer yerel paydaşların işbirliği sonucunda oluşturulmuştur. Istranca Fest projesi yerel paydaşların etkinlik yönetimi konusunda bilgi almalarını, bunun yanı sıra bu festivallerin organizasyonunda yerelde daha fazla ziyaretçi ve turistin çekmeye imkan yaratmalarını, bölgenin mevsimsell deniz turizminden çıkılması ve bölgesel farkındalığın oluşturulmasını sağlamıştır.

Proje, sınır ötesi bölgesi için sunulan turizm bilgi olanakların arttırılması ve erişimin kolaylaştırılmasını, Istranca bölgesini festival turizm güzergâhı olarak tanıtılması ve bilinmesi sağlanması, bu alandada yerel kapastenin geliştirilmesi ve işbirliğin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Istranca bölgesinde 200'den fazla festival ve etkinliğin yapıldığı tespit edilmiştir. En çekici ve turizm açısından önem arz edenler ortak takvime dahil edildi ve ortak bir plana göre tanıtılmaya başlanmıştır.

Istranca FEST ağı, Stranja Fest proje faaliyetleri kapsamında Halk Eğitim merkezi “Prosveta 1914” - Malko Tarnovo ve Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından oluşturulmuştur.

Strandja FEST ağı, bölgenin turizm destinasyonu olarak gelişmesi yönünde çalışan yerel kurumların ve ilgili kamu kurum ve kuruluşların ve kişilerin katılımıyla oluşturulmuştur.

Kurucuları arasında yerel ve bölgesel yönetimler, halk eğitim merkezleri, kültür ve eğitim kurumları, STK'lar, tur operatörleri ve turizm işletmelerinin temsilcileri yer alıyor. Istranca bölgesinde 200'den fazla festival ve etkinliğin yapıldığı tespit edildi. En çekici ve turizm açısından önem arz edenler ortak takvime dahil edildi ve ortak bir plana göre tanıtılmaya başlanmıştır.

Sonuç olarak, yeni bir sınır ötesi turistik ürün geliştirildi - "Strandja-Yıldız" Festivali ve ortak bir dağ olan Istranca / Yıldız, Bulgaristan-Türkiye sınır ötesi bölgesinin tarihi ve kültürel mirasına dayalı bir festival güzergâhı olarak aktif olarak tanıtılmıştır.

Proje internet sitesi: http://strandja-fest.info/

Sosyal medya hesapları:

f) www.facebook.com/Strandja-the-mountain-of-festivals

Twitter) https://twitter.com/Strandja_fest

Google +: Strandja.fest@gmail.com: https://plus.google.com/communities/117114735056827831116   

Projenin görünürlük materyalleri:

Projenin tanıtım materyallerine (poster, kurallar, gündem ve davetiyeler) buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin ürünleri:

Projenin logosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Çoçuklar için basılmış festival kitabına buradan ulaşabilirsiniz.

2018 için Ortak Tanıtım Planına buradan ulaşabilirsiniz.

Istrancada 2017-2020 yıllarında festival ve etkinliklerin geliştirilmesi programının - (İngilizce çevirisine) buradan ulaşabilirsiniz.

“Istranca bölgesinin festival turizm destinasyonu olarak tanıtılması” eğitiminin sunumlarına buradan ulaşabilirsiniz.

“Istranca bölgesinde düzenlenen festivaller ve etkinlikler programı” ortak planına buradan ulaşabilirsiniz.

Istranca Fest ağının geliştirilmesi ve işbirliği için imzalanan protokole buradan ulaşabilirsiniz.

E-bültenler projenin internet sitesinde mevcuttur: http://strandja-fest.info/buletin.php.

Etkinlikler takvimine şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: http://strandja-fest.info/calendar.php.

Programın Youtube kanalındaki tanıtım filmine (kısa versiyon) şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=9WMi5I12nG4&list=PLwe1R4BMZjDsodEAMWnG6_lawYFnf4qtw&t=0s&index=103 ve uzun vesiyonuna şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=YErb6hWN-oA&t=0s&index=108&list=PLwe1R4BMZjDsodEAMWnG6_lawYFnf4qtw.

Oluşturulmuş olan anket şu bağlantıda mevcuttur: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMMejeH06M8Tl5izHYOesoKNkpy4OkIT7EdtJG4BtL-pBiZg/viewform.

Ortakları

Leading partner
Halk Eğitim Merkezi Prosveta 1914
PP2
Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü